PALVELUT

Kirjanpito- ja taloushallintopalvelut liiketoimintasi tarpeisiin

TALOUSHALLINTO

Hoidamme asiakkaan taloushallinnon lakisääteisestä kirjanpidosta aina laajempiin kokonaisuuksiin. Konsultoimme asiakkaitamme monipuolisesti myös erilaisissa taloushallintoon liittyvissä kysymyksissä.

KIRJANPITO

Tarjoamme asiakkaillemme kirjanpitopalvelua heidän tarpeidensa mukaan. Peruskirjanpitomme käsittää yrityksen tiliotteiden noudon pankista sähköisesti, tositemateriaalin kirjauksen, kuukausittaisten arvonlisäveroasioiden hoitamisen (sisältäen valvontailmoituksen verovirastoon ja alv-maksutiedot asiakkaalle) sekä tilinpäätöksen ja sen pohjalta tehdyn veroilmoituksen. Toimitamme kirjanpidon raportit asiakkaalle hänen haluamassaan aikataulussa.

Laajemmissa kokonaisuuksissa räätälöimme kirjanpitopalvelun asiakkaan toiveiden mukaisesti. Työtehtäviä on myös mahdollista jakaa asiakkaan ja tilitoimiston välillä. Asiakas voi ottaa käyttöönsä kirjanpito-ohjelmamme sovellusvuokrauksena  tai siirtää tietojaan ohjelmaamme sähköisesti omasta järjestelmästään. Kirjanpitopalveluumme on mahdollista liittää kaikki taloushallinnon palvelut aina sisäiseen raportointiin asti. Teemme haluttaessa välitilinpäätöstasoista kirjanpitoa kuukausittain, jolloin asiakkaalla on aina käytössään ajantasainen tieto yrityksensä tilanteesta.

PALKANLASKENTA

Palkanlaskentapalvelumme käsittää minimissään kaiken lakisääteisen palkanlaskentaan liittyvän työn ja viranomaisilmoitukset. Asiakas voi ulkoistaa koko palkanlaskentansa meille, jolloin huolehdimme varsinaisen palkanlaskennan lisäksi palkka-aineiston toimittamisesta pankkiin sekä palkkalaskelmien toimittamisen työntekijöille. Hoidamme asiakkaidemme puolesta myös tuloveroilmoitukset sekä tarvittaessa myös muita, esimerkiksi Kelan ja vakuutusyhtiöiden, ilmoituksia.

Useimmat työehtosopimukset ovat meille tuttuja ja palkanlaskentaprosessimme on automatisoitu mahdollisimman pitkälle virheiden välttämiseksi. Sovimme hyväksymis- ja raportointimenettelystä jokaisen asiakkaan kanssa erikseen. Noudatamme kaikessa palkanlaskennassa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä. Matkalaskujen käsittely ja työajan raportointi suoraan ohjelmaan internetiä tai matkapuhelinta käyttäen sekä näiden sähköinen hyväksyminen.

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

Asiakas voi ulkoistaa koko laskutuksensa meille. Hoidamme laskutuksen asiakkaan toiveiden mukaisesti joko postitse tai sähköisesti.

Useimpien laskutusasiakkaidemme kohdalla hoidamme myös asiakkaan myyntireskontran. Saamme asiakkaan laskut myyntireskontraan joko suoraan laskutuksesta tai asiakkaan omasta laskutusjärjestelmästä (sähköisesti). Toimitamme asiakkaalle raportit myyntisaatavien seurantaa varten tai teemme seurannan ja mahdollisen karhuamisen asiakkaan puolesta. Asiakas voi halutessaan myös itse seurata saataviaan omilla tunnuksillaan. Voimme myös toimittaa laskut perintätoimiston perittäväksi asiakkaan ohjeiden mukaisesti.

OSTOLASKUJEN KIERRÄTYS JA OSTORESKONTRA

Asiakkaamme voi ottaa käyttöönsä sähköisen ostolaskujen kierrätyksen  ja laskujen hyväksynnän ennen maksatusta. Hyväksymishierarkia voidaan toteuttaa yhdellä tai useammalla hyväksymisportaalla asiakkaan toiveiden mukaisesti. Voimme myös vastaanottaa asiakkaan sähköiset laskut tai käyttää skannauspalvelua muuttaaksemme paperilaskut sähköiseen muotoon.

Asiakkaan hyväksymät laskut siirrämme automaattisesti ostoreskontraan. Asiakas voi siirtää laskuja sinne myös omasta järjestelmästään. Toimitamme asiakkaalle raportin avoimista tai erääntyvistä ostolaskuista sopimuksen mukaan. Asiakas voi halutessaan myös itse seurata tilannetta omilla tunnuksillaan. Toimitamme ostoreskontran maksuaineiston pankkiin asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.

MAKSULIIKENNE JA PANKKIASIAT

Toimitamme asiakkaan hyväksymän maksuaineiston pankkiin asiakkaan haluamassa aikataulussa. Noudamme asiakkaan tiliotteen sähköisesti kirjanpito-ohjelmaamme. Mikäli myös asiakkaan myyntireskontra on hoidossamme, noudamme pankista myös asiakkaan viitesuoritukset. Näin asiakkaallamme on käytössään ajantasainen myyntireskontra koko ajan.

TILINTARKASTUS

Emme itse tee tilintarkastuksia, mutta toimimme yhteistyössä hyvien tilintarkastustoimistojen kanssa ja voimme suositella asiakkaillemme heille sopivaa yhteistyökumppania. Hoidamme yleensä käytännön tilintarkastusjärjestelyt useimpien asiakkaidemme puolesta.

ULKOMAISET YHTIÖT

Ulkomaisille asiakkaillemme hoidamme pääasiassa verotukseen liittyviä asioita – näitä ovat muun muassa tilaajavastuu- sekä työnantajavelvollisuudet.

Voimme ottaa hoitaaksemme myös Suomessa toimivien ulkomaisten yhtiöiden kirjanpidon ja palkanlaskennan.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSET JA KANSAINVÄLISET YHTIÖT

Ulkomaisille asiakkaillemme hoidamme pääasiassa verotukseen liittyviä asioita – näitä ovat muun muassa tilaajavastuu- sekä työnantajavelvollisuudet.

Voimme ottaa hoitaaksemme myös Suomessa toimivien ulkomaisten yhtiöiden kirjanpidon ja palkanlaskennan.

PYYDÄ TARJOUS